Martens Onderwijs Advies

Altijd een goed idee

Snappet 

Snappet heeft in een paar jaar tijd de Nederlandse basisscholen weten te veroveren.
Welke leerkracht of leerling heeft er nog nooit de felgekleurde hoesjes gezien van deze tablets die het onderwijs in Nederland op zijn kop hebben gezet.
Als leerkracht heb ik 6 jaar met Snappet gewerkt en ik vind het een prima middel om leerlingen les te geven voor o.a. Taal en Rekenen.
Met relatief weinig inspanning kun je als leerkracht én als leerling met Snappet aan de slag.
Al vraagt het dieper doorgronden van het product om een stuk kennis.
Daarvoor bent u bij mij, als Snappet expert  aan het goede adres.

Wat heb ik te bieden op het gebied van Snappet?

Starttrainingen
Je leert met een minimale tijdsinvestering van 1,5 uur de basisvaardigheden, waarmee je direct de volgende dag aan de slag kunt in je eigen klas.
Denk aan het klaarzetten van lessen, activeren van tablets, verbinden met je wifi netwerk, begrijpen van het dashboard, analyseren van de gegevens.
Deze trainingen zijn uitermate geschikt voor leerkrachten, teams die (nog) niet zo lang met Snappet werken en op zoek zijn naar een stuk informatie.  


Verdiepingstrainingen
In 3 uur tijd leer ik je alles wat je nog niet wist over Snappet:
Hoe stel je startniveaus van de leerlingen in, hoe monitor je de vooruitgang, hoe werk je zonder methode met Snappet,
hoe kun je de overstap maken van methodische verwerking naar werken op basis van doelen,
hoe bereid je de leerlingen optimaal voor op de Cito toetsen en hoe gebruik je de data van Snappet voor een rapportgesprek. 
Deze trainingen kunnen op je eigen school gegeven worden maar ook op een trainingslocatie.
Houd voor het aanbod hiervoor de sites van 
Timpaan onderwijs uit Assen en O21 uit Bodegraven goed in de gaten. 

In-company trainingen

Bij deze trainingen stel ik in overleg met jou en je school het programma en tijdsinvestering vast.
Een voorbeeld hiervan is een begeleidingstraject dat ik op een school mocht vormgeven, waarbij ik 2x 1,5 uur training gaf en vervolgens met de leerkrachten bekeek wat de leerwinst hiervan was voor de leerkrachten én de kinderen.
Of een traject waarbij ik met de leerkrachten fanatiek aan de slag ben geweest met het instellen en monitoren van de streefniveaus bij de leerlingen.
Maar ook les observaties, telefonische consults, advies per e-mail, coaching van teams of individuele leerkrachten, MT'ers of IB'ers behoren tot de mogelijkheden. 


Samenwerking
Bij het geven van deze trainingen werk ik samen met twee onderwijs advies bureaus.
In regio Noord is dat Timpaan onderwijs uit Assen, en daarbuiten is dat O21 uit Bodegraven
Na afloop van de training ontvangt u dus een factuur van één van de bedrijven.